ייפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הינו הסדר משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר, שמסוגל לקבל החלטות עצמאיות (כשיר) לקבוע כיום הנחיות מקדימות, כיצד ינהגו בענייניו השונים בעתיד, כאשר הוא לא יהיה עוד מסוגל לקבל החלטות עצמאיות ו/או לבצע פעולות שהוא נדרש להן ביום יום.

לאדם שנותן את ההנחיות אנו קוראים "ממנה" והוא הממנה לעצמו מיופה כח אחד או מספר מיופי כח, שיוציאו אל הפועל את ההנחיות שהוא קבע מראש ביפוי הכח המתמשך. ההנחיות המקדימות נוגעות לענייניו האישיים של אדם, רכושיים ורפואיים. ייפוי הכח המתמשך הוא קריטי לעתיד והוא יכול בהחלט לייתר את הצורך במינוי אפוטרופוס בעתיד, לחסוך בירוקרטיה ולשמור על רצונו וכבודו של אדם.

אני איתכם לכל הבהרה ו/או כל שאלה בנוגע לייפוי כח מתמשך. אחד השינויים המשמעותיים והחשובים בחוק הישראלי.