אם יחידנית? משפחה חד הורית? המאמר הבא הוא בשבילך

כאשר מדובר בהורה יחידני, האחריות על חינוכם וביטחונם של הילדים מוטלת באופן בלעדי על אדם אחד ומטבע הדברים, מדובר במציאות שעלולה להיות מאתגרת. באמצעות מסמכים חדשניים, יכול כיום ההורה לבקש לקבוע את זהות האפוטרופוס על ילדיו, אם חלילה הוא לא יוכל לתפקד עוד כאפוטרופוס הטבעי על ילדיו, ובכך ינסה להבטיח, שגורלו וגורל משפחתו יימצא בידי אנשי שלומו.

ניהול משפחה חד הורית מביא עמו לא מעט אתגרים. על ההורה היחיד לשאת בכל מטלות הבית, בנטל ההכנסות ובגידול הילדים. זוהי משימה מורכבת הדורשת כוחות ומשאבים רבים. כאשר מדובר בהורה יחידני, האחריות על חינוכם וביטחונם של הילדים מוטלת באופן בלעדי על אדם אחד ומטבע הדברים, מדובר במציאות שאינה פשוטה כלל ועיקר. על אף כלל האתגרים הללו, עשרות אלפי הורים בישראל עומדים במשימה הזו מדי יום ביומו ומגדלים משפחות בכוחות עצמם.

החוק הישראלי מעמיד הגנות רבות לרשותם של הורים יחידניים, אך עד לאחרונה, היה היבט אחד ומהותי בו לא היה באפשרותם לקבל מענה ראוי. עד שנת 2016, אדם שהוגדר על ידי בית המשפט כבלתי כשיר לקבל החלטות, היה נתון לחסדי האפוטרופוס שמונה לו מטעם המדינה. משמעות הדבר בפועל היא שכל ההחלטות הרפואיות, הפיננסיות והאישיות של האדם מנוהלות על ידי איש מקצוע חיצוני. לעתים קרובות, החלטות אלו יכולות להיות מנוגדות באופן ניכר לרצונו של האדם. החדשות הטובות הן, שתיקון חשוב בחוק יכול לשנות את המציאות הזו מן הקצה אל הקצה.

הפתרון – ייפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון

כשמדובר במשפחות חד הוריות, הקונפליקט הזה נעשה מורכב אף יותר. כשאין בן או בת זוג שנוכל לסמוך עליהם שיטפלו בילדים אם חלילה יקרה לנו משהו, ההחלטות על גורלם יהיו נתונות למעשה בידיו של אדם זר. כאן נכנס לתמונה התיקון ה-18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב 1962. תיקון זה מתיר לכל אדם בגיד בעודו בדעה צלולה למנות מיופה כוח מטעמו שיקבל החלטות בשמו בנושאים כלכליים, רפואיים ואישיים, לאחר שלא יוכל עוד לקבל החלטות בכוחות עצמו. מדובר במובנים רבים בצוואה שמיושמת כאשר האדם עודו בחיים. מיופה הכוח שנגדיר בייפוי כוח מתמשך יחליף את האפוטרופוס מטעם המדינה, ובמסמך הבעת רצון נוכל לבקש לקבוע את זהות האפוטרופוס על ילדינו. כך נוכל להבטיח שגורלנו וגורל משפחתנו נמצא בידי אנשי שלומנו, כאשר אנחנו לא נוכל, מפאת מחלה מתמשכת או מקרה סיעודי קשה, לדאוג לעצמנו ולמלא את תפקידנו כאפוטרופוסים הטבעיים לילדינו.

מה ניתן להסדיר באמצעות ייפוי כוח מתמשך?

בניגוד לצוואה שלרוב עוסקת בעיקר בניהול רכושו של המצווה, ייפוי הכוח המתמשך חולש על נושאים רבים ומגוונים. מאחר ובניגוד לצוואה, מדובר במסמך הרלוונטי גם לרגעים בהם האדם עוד בחיים, הוא כולל גם נושאים בתחום הרפואי.

הממנה (עורך ייפוי הכח המתמשך) רשאי להגדיר מראש לאילו טיפולים רפואיים הוא מביע את הסכמתו ואילו לא יהיה מוכן לעבור, באילו מוסדות ברצונו לקבל טיפול רפואי וסיעודי, האם ישהה בביתו או בדיור מוגן ולהגדיר את הקריטריונים בהם יש להפסיק ניסיונות הארכת חיים. כך, תהליך זה מאפשר לאדם לשמור על כבודו ועל רצונו בכל מצב.

בנוסף, נוכל בדיוק כמו בצוואה להגדיר כיצד ניתן לעשות שימוש ברכושנו. נוכל בין השאר להגדיר מי מילדינו יקבל בעלות על נכסינו ובאיזה אופן יחולקו, מה ניתן למכור ובאילו תנאים ולקבוע מגוון קריטריונים לאופן השימוש ברכוש. נוכל, למשל, להגדיר כי ייפתחו קרנות למימון לימודים לילדינו, אשר לא ניתן לגעת בכספים המופקדים בהן לשום מטרה אחרת.

יהיו הצרכים שלך אשר יהיו, באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך, יש לך את הביטחון כי רצונך ימומש באופן מלא.

עוד מאמרים באותו נושא

אם יחידנית? משפחה חד הורית? המאמר הבא הוא בשבילך

כאשר מדובר בהורה יחידני, האחריות על חינוכם וביטחונם של הילדים מוטלת באופן בלעדי על אדם אחד ומטבע הדברים, מדובר במציאות שעלולה להיות מאתגרת. באמצעות מסמכים חדשניים, יכול כיום ההורה לבקש לקבוע את זהות האפוטרופוס על ילדיו, אם חלילה הוא לא יוכל לתפקד עוד כאפוטרופוס הטבעי על ילדיו, ובכך ינסה להבטיח, שגורלו וגורל משפחתו יימצא בידי אנשי שלומו.

קרא עוד »