האם אני זכאי/ת לפטור ממס שבח?

אם בבעלותכם נכס מקרקעין כגון דירת מגורים, בניין משותף, או מגרש שאתם מתכוונים למכור, ככלל חלה עליכם חובה לשלם מס שבח. במקרים ספציפיים, לגביהם חל פטור ממס שבח, ייתכן ותהיו פטורים מכך. בכתבה זו נסקור מהו מס שבח וכיצד ניתן לקבל את ממנו.

אם בבעלותכם נכס מקרקעין כגון דירת מגורים, בניין משותף, או מגרש שאתם מתכוונים למכור, ככלל חלה עליכם חובה לשלם מס שבח. זאת, על פי הוראות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 והתקנות שהוצאו מכוחו. אולם, במקרים ספציפיים, לגביהם חל פטור ממס שבח, ייתכן ותהיו פטורים מכך. לכן, כדאי שתפנו לקבלת ייעוץ משפטי של עו"ד הבקיא בתחום דיני מקרקעין. בצורה זו, תוכלו לברר בצורה מקצועית ויסודית את הזכויות המגיעות לכם בעסקת המכר ולזכות בהטבה כספית משמעותית.

מהו מס שבח?

לפי סעיף 6 לחוק מיסוי מקרקעין, מס שבח הוא מס רווח הון המוטל על מי שמוכר זכות במקרקעין, במקרה שבו נוצר לו רווח כספי מעסקת המכר. חשוב להדגיש, מס שבח לא יוטל במקרה של הפסד ממכירת הזכות במקרקעין. כלומר, המס מוטל על הרווח בין שווי מכירת הנכס לבין מחיר הקנייה שלו (תוך קיזוז של הוצאות מסוימות והוספת פחת).

באילו מקרים ניתן לקבל פטור ממס שבח?

לפי המצב המשפטי הנהוג כיום, ישנן עסקאות מכר נדל"ן המזכות את המוכר בפטור ממס שבח, בכפוף לעמידה בקריטריונים הקבועים בחוק. התנאי המקדמי הוא שמדובר במכירה של דירת מגורים מזכה. כלומר, דירה שבנייתה הושלמה, נמצאת בבעלות פרטית של יחיד ושימשה בעיקר למגורים. בין המקרים הנפוצים ניתן למנות את העסקאות הבאות:

דירת מגורים יחידה: הפטור ניתן למוכר תושב ישראל שזו הדירה היחידה שנמצאת בבעלותו בעת עריכת העסקה והוא החזיק בה לתקופה של 18 חודשים לפחות.

דירה שהתקבלה בירושה: לפי תנאי החוק על המוכר להיות בן זוג של המוריש, צאצאו או בן הזוג של הצאצא, ולכך מצטרפים התנאים הבאים: לפני שנפטר המוריש הייתה בבעלותו רק דירת מגורים אחת ואילו היה בחיים הוא היה זכאי לקבל פטור ממס שבח בעת מכירת הדירה.

מכירה ללא תמורה לקרוב משפחה: מוכר שמעוניין להעביר את הזכות בדירה לקרוב משפחתו בתור מתנה, יהיה פטור ממס שבח בהתאם לתנאי החוק. בגדר קרוב משפחה נכללים הורים, סבים וסבתות, בני זוג, ילדים עד גיל 18 וכדומה.

העברת דירה בשל גירושין: במקרה שבו בני הזוג מעבירים את הזכויות בדירת המגורים מכוח פסק דין הניתן בהליך גירושין, לא רואים בכך עסקת מכר והיא פטורה ממס שבח.

איך מומלץ לפעול?

כדאי שתדעו, קיימים מסלולים שונים באמצעותם אפשר לקבל פטור מלא או חלקי ממס שבח במכירת דירה. זהו תהליך מורכב, המצריך ידע משפטי ובקיאות רבה בחוקים שונים ובהלכות הפסיקה. לכן, הדרך הנכונה והטובה ביותר היא להתייעץ עם עו"ד מנוסה ומקצועי בתחום המקרקעין, לפני ביצוע העסקה. אנו מזמינים אתכם לפנות אל משרדנו ולקבל שירות אישי ומקצועי וליווי צמוד ומסור לבחינת מס השבח המוטל עליכם או הפטור ממס השבח לו אתם זכאים.

מקורות מידע:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/276_002.htm

https://www.gov.il/he/departments/general/guide-for-seller-right-in-land

עוד מאמרים באותו נושא

האם אני זכאי/ת לפטור ממס שבח?

אם בבעלותכם נכס מקרקעין כגון דירת מגורים, בניין משותף, או מגרש שאתם מתכוונים למכור, ככלל חלה עליכם חובה לשלם מס שבח. במקרים ספציפיים, לגביהם חל פטור ממס שבח, ייתכן ותהיו פטורים מכך. בכתבה זו נסקור מהו מס שבח וכיצד ניתן לקבל את ממנו.

קרא עוד »