ייפוי כח מתמשך- שומרים על הכבוד, לוקחים אחריות על החיים

כל בגיר צלול בדעתו יכול למנות לעצמו מיופי כח שיפעלו בענייניו, כאשר לא תהיה לו עוד היכולת לקבל החלטות מדעת

ייפוי כח מתמשך הוא הסדר משפטי, המאפשר לכל אדם מעל גיל 18, הצלול בדעתו ובעל יכולת לקבל החלטות מדעת ("הממנה"), למנות לעצמו היום אנשים מטעמו ("מיופי כח"), אשר יפעלו בענייניו השונים החל מהיום בו יקבע לגביו, כי הוא איננו מסוגל לקבל עוד החלטות בענייניו ולהבין בדבר.

במסגרת המסמך של ייפוי כח מתמשך, הממנה קובע הנחיות מקדימות למיופי כוחו, בתחומים הקשורים לענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים, ולמעשה מנחה אותם כיצד לממש את רצונו בעתיד, כשהוא לא יוכל עוד לנהל את ענייניו באופן עצמאי.

לקוחות שואלים אותי, כיצד הם יידעו אילו עניינים עליהם לכלול במסגרת ייפוי הכח המתמשך מטעמם, ולעיתים אף מבקשים לקבל רשימה סגורה של נושאים שיש לתת עליהם את הדעת ולקבוע הנחיות מקדימות לגביהם. ובכן, האמת היא שאין רשימה סגורה שכזאת, משום שהפרטים עליהם יהיה על הממנה לתת את הדעת בייפוי הכח המתמשך נוגעים אליו באופן אישי, נוגעים להעדפות שלו, לתחביבים שלו, למנהגים ולאורחות החיים שלו, הם בוודאי קשורים למצבו הבריאותי, הטיפולים הרפואיים שהוא עשוי לשער כי ידחה בכל מחיר או מנגד הפרוצדורות הרפואיות שהוא מוכן להביא בחשבון כי יזקק להן ויתן להן מראש את הסכמתו. גם בענייני רכוש אין ממנה אחד שדומה לאחר, יהיה ממנה אחד בעל מספר נכסים, שיבקש לקבוע לגביהם את אופן ניהולם, גביית דמי השכירות, מכירתם או העברתם במתנה לבן משפחה, ויהיה ממנה אחר שבידיו דירת מגורים אחת בלבד, שברצונו יהיה לקבוע כיצד להמשיך לשאת בתשלומים השוטפים הנוגעים לדירה זו או אילו פעולות הוא מבקש את מיופי כוחו לבצע בכל הנוגע לדירתו היחידה, כאשר הוא לא יוכל להמשיך להתגורר בה נוכח מגבלות רפואיות למשל.

אז איך בכל זאת יודעים מאיפה להתחיל? אני יושבת עם הממנה, שואלת שאלות מנחות, מקשיבה לו ולומדת להכיר מיהו הממנה, מה מאפיין אותו, מה חשוב לו, מה טיב הקשרים בין בני המשפחה, שומעת על ציוני דרך משפיעים בחייו. פעמים רבות, הממנה יספר על קושי בריאותי שחווה עם קרוב משפחה וכיצד הדבר השפיע עליו ויחד נלמד איך הדבר משליך עליו מעשית בבואו לערוך את ההנחיות המקדימות. כמו כן, הממנה יספר על הרכוש שנמצא בבעלותו ובחזקתו, כיצד הוא מנהל אותו כיום, האם מישהו מבני המשפחה או שותפים מסייעים בניהול הרכוש, האם מעבר לכך הוא מסייע כלכלית באופן קבוע לילדיו וכו'.

ככל שהממנה ירגיש סמוך ובטוח, כי יש לו מקום לחשוף את סיפורו האישי, רצונותיו והעדפותיו בפני עורך הדין המלווה אותו ובפני מיופי כוחו, כך המסמך המשפטי של ייפוי הכח המתמשך, יהיה מפורט יותר נכון ומדויק לממנה. חשוב שתדעו, שעריכת מסמך ייפוי הכח המתמשך כרוכה בתהליך, שעלול להיות מורכב נפשית ודורש אורך רוח. מוזמנים ליצור קשר לקבלת פרטים נוספים.

עוד מאמרים באותו נושא